Een formulier maken

Een formulier maken

Alleen webmasters kunnen een nieuw formulier maken.

  • Setup
  • Algemeen
  • Formulieren
  • Kies + formulier

Er zijn 3 tabbladen waarmee een formulier wordt gemaakt.

Tabblad 1
Bij het eerste tabblad krijgt het formulier een naam, omschrijving en vul je de opties in.

Deelnemers die toegang krijgen tot alle ingevulde formulieren kunnen direct naar de formulieren via de navigatiebalk zonder dat zij in de Setup voor webmasters kunnen.

Tabblad 2
Bij het tweede tabblad stel je het formulier samen door de juiste velden in het formulier te slepen. Het is altijd mogelijk om dit formulier later nog te wijzigen.

Tabblad 3
Het laatste tabblad wordt alleen gebruikt wanneer ingevulde formulieren moeten worden goedgekeurd of afgewezen.

Tip
Als je zelf ook snel naar de ingevulde formulieren wilt via de navigatiebalk, vul dan ook je eigen e-mailadres in.

Belangrijk
Wanneer een formulier gemaakt is, is deze nog niet zichtbaar voor deelnemers. Ga naar de handleiding om te leren hoe je formulieren toevoegt in een groep.