Algemene instellingen

Bij het instellen van je platform moet je een aantal algemene instellingen bepalen. Deze kun je vinden onder Setup > Algemeen > Algemene instellingen.

 

 

Applicatienaam

De naam van het platform wordt weergegeven in e-mails en meldingen die naar gebruikers worden verzonden. De naam kan ook worden gebruikt in plaats van het startpictogram in de hoofdnavigatie.

Viadesk app

U heeft de keuze om leden wel of niet gebruik te laten maken van de Viadesk app. De app bevat uw platform op een mobielvriendelijke manier gepresenteerd.

Leden in zoekresultaten

U heeft de optie om uit te schakelen dat leden gevonden kunnen worden in de zoekindex, een optie die vooral gebruikt bij privacy overwegingen.

Chat

Viadesk bevat ook een chat functionaliteit. Met deze optie kunt u bepalen of u het gebruik van de chat wel of niet toestaat binnen uw platform.

Melding bij onbekend apparaat

Deze instelling stuurt leden een e-mail als ze voor het eerst inloggen met een nieuw apparaat. Zo kunnen de leden controleren of de login echt van hen was.

Wachtwoord opties

Op het platform kun je verschillende wachtwoordopties configureren. Je kunt ervoor kiezen om gebruikers ingelogd te houden op hun platform. Als deze optie is ingeschakeld, zien leden de optie op de inlogpagina om automatisch in te loggen bij toekomstige bezoeken. Dit is handig voor leden, maar brengt ook een veiligheidsrisico met zich mee. Bijvoorbeeld wanneer leden deze optie gebruiken op een openbaar apparaat.

Je kunt gebruikers op de inlogpagina de link geven om te vragen hun wachtwoord te resetten als ze het vergeten zijn.

Je hebt de mogelijkheid om te bepalen met welke frequentie leden hun wachtwoorden op het platform moeten wijzigen.

In het geval van verkeerde inlogpogingen kun je bepalen hoeveel verkeerde pogingen je toestaat voordat je het account tijdelijk vergrendelt. Daarnaast kun je beslissen hoe lang je het account vergrendeld houd.

Opties voor leden

Je kunt bepalen of gebruikers hun e-mailadres, contactgegevens, profiel, voorkeuren en foto mogen wijzigen. Vooral in het geval van user provisioning wil je deze optie misschien uitschakelen.

Privacy

Het is een optie om e-mailadressen in het gebruikersprofiel en de tooltip te verbergen om privacyredenen. Webmasters kunnen de e-mailadressen echter altijd zien.