Statistieken

 

Viadesk biedt een uitgebreide selectie van statistieken van het gebruik van jouw platform.

Webmasters hebben overzicht tot de statistieken van het complete platform. Groepsbeheerders hebben in hun groep een vergelijkbaar overzicht aan statistieken maar dan toegespitst op de activiteit binnen hun groep. Voor de nieuwsredactie hebben we in het nieuwsbeheer systeem statistieken beschikbaar over het gebruik van het nieuws. 

De statistieken voor de webmasters zijn beschikbaar in het Setup overzicht. On de Overzicht pagina vind je de button 'Statistieken'.

 

Filters

De statistieken kunnen gefilterd worden per periode, groepen en deelnemerslijsten. Na filtering zie je de resultaten specifiek voor de bepaalde periode, groep of deelnemerslijst. 

 

Definities

Actieve deelnemer: een actieve deelnemer is een lid van het platform dat in de gerapporteerde periode minimaal e-e-n keer is ingelogd. Indien de betreffende deelnemer het platform (website/app) in de periode meer dan e-e-n keer bezoekt, wordt hij slechts e-e-n maal geteld.

Bezoek:  Een bezoek wordt geteld indien een deelnemer inlogt op het platform  (website/app). Na 1 uur zonder activiteit op het platform of 2 uur zonder activiteit op de app wordt het bezoek als beeindigd beschouwd. Nieuwe activiteit van dezelfde deelnemer na die periode zal  beschouwd worden als een nieuw bezoek.

Pagina weergaves: Het aantal items dat door deelnemers bekeken is gedurende de gerapporteerde periode. (NB: De startpagina is geen item en word daardoor niet meegenomen in de pagina weergave statistieken. Vanaf 3 maart zul je een toename aan pagina weergaves kunnen zien door de nieuwe definitie)

Pagina weergaves / Deelnemer: Pagina weergaves laat zien hoeveel items een deelnemer gemiddeld heeft bekeken gedurende de gerapporteerde periode. Het aantal is berekend door het aantal pagina weergaves te delen door het aantal deelnemers.

Items: Het aantal items (documenten, pagina's, afspraken, evenementen etc) die door de gebruikers zijn toegevoegd gedurende de gerapporteerde periode. 

Reacties: Het aantal reacties die  op het platform geplaatst zijn gedurende de gerapporteerde periode.

Duimpjes omhoog/omlaag: Het aantal duimpjes (zowel omhoog als omlaag) dat gegeven is op het platform gedurende de gerapporteerde periode. 

 

Trends

Onder de metrics wordt de trend laten zien met een pijl omhoog of naar beneden. Deze waarde toont je de trend ten opzichte van de voorgaande periode. (als jouw tijdsfilter 30 dagen toont, laat de trend de vergelijking zien met de periode van 30 dagen voorafgaand aan de laatste 30 dagen.)

 

Top bijdragers

Op dit overzicht worden de deelnemers laten zien die in de afgelopen periode het meeste hebben bijgedragen aan het platform.

 

Gedetailleerde statistieken

Onderaan op de statistiekenpagina vind je een gedetailleerd overzicht van activiteit binnen de groepen, items en van de verschillende apparaten. Ook hier kunnen de statistieken gefilterd worden (op activiteit en hoogste/laagste). Daarnaast kunnen de statistieken geëxporteerd worden in een XLS bestand voor offline gebruik en voor integratie in andere tools.