Link toevoegen aan het accountmenu

Het is mogelijk om extra linkjes te plaatsen in het platform zodat men direct naar bijvoorbeeld de gezamenlijke agenda (interne link) of een website kan (externe link).

De extra linkjes kunnen geplaatst worden bij:

  • De navigatiebalk
  • Het helpmenu
  • Accountmenu

In deze handleiding staat beschreven hoe extra linkjes geplaatst kunnen worden in het account-menu.

  1. Ga naar Setup
  2. Algemeen
  3. Algemene instellingen
  4. Kies tabblad Account-menu
  5. Vink aan
  6. Vul de naam en het internetadres in 
  7. Kies Bewaren

Belangrijk om te weten
Er kunnen maximaal 2 linkjes toegevoegd worden. 

Tip
1. De hele link moet hier ingevuld worden, inclusief https://

2. Het is ook mogelijk om extra linkjes toe te voegen aan het help-menu en aan de navigatiebalk.