Microsoft Teams activeren

Nadat Microsoft 365 is gekoppeld kunnen webmasters Microsoft Teams activeren zodat het in alle groepen zichtbaar is.*

1. Ga naar Setup
2. Kies Algemeen
3. Algemene instellingen
4. Tabblad Microsoft Teams
5. Activeer Microsoft Teams door het vinkje aan te zetten

Microsoft Teams is nu voor alle deelnemers zichtbaar in de groepen. Dit is te zien aan de SharePoint-knop in het menu van een groep. Daarbij staat Teamsite nu ook bij het rijtje Toevoegen.


* Wanneer er met de organisatie afgesproken is dat Microsoft Teams niet in alle groepen zichtbaar mag zijn, zal het alleen geactiveerd worden in de groepen volgens afspraak.